Personer:
(1) Inga Rønneberg
(2) Vilhelmine Faber
(3) Karen Sætre
(4) Karoline Wiig Rønneberg
(5) Christoffer Rønneberg
(6) Borghild Rønneberg
(7) Carl G. Rønneberg
Bildetekst:
Rønnebergfamilien på Larsnes.

Biletet er truleg frå 1918, same året som Kristoffer Dorius kjøpte att eigedomen og flytta frå Volda til Larsnes. Broren Karl G. (lengst til høgre), døydde 12. juni 1919.
Borghild (nummer seks frå venstre) mista mor si då ho var 10 år, men fekk ei stemor då faren Kristoffer gifta seg på nytt, no med Inga R. (lengst til venstre). I 1918 er Borghild 17 år. Ho vart seinare gift Kirkebø og budde nokre år i Canada. (Informant Ole M. Ellefsen).

ID: SASf-001.0411 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes
Motiv: GruppeU7, kvinner, menn Årstal: 1918

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
10.05.2016 Ole M. Ellefsen Biletet er truleg frå 1918, same året som Kristoffer Dorius kjøpte att eigedomen og flytta frå Volda til Larsnes. Broren Karl G. (lengst til høgre), døydde 12. juni 1919. Borghild (nummer seks frå venstre) mista mor si då ho var 10 år, men fekk ei stemor då faren Kristoffer gifta seg på nytt, no med Inga R. (lengst til venstre). I 1918 er Borghild 17 år. Ho vart seinare gift Kirkebø og budde nokre år i Canada.