Bildetekst:
Kommentar frå Elling Indresøvde - 20151115:
Nei, Peter. Dette er nok Saudane med kaia, buda og kalkfjellet til Saude kalkverk, formelt etablert I 1892.

Kommentar frå Peter Dyrhol - 20050925:
D/S Blomvik (Eller "Blomvaag" som det står på skipssida) ved kai under første verdskrig. Breivik kalkverk, starta opp i 1882 av Ola Breivik. Ingvald Dyrhol fekk skøyte på verket i 1936. I dag heiter det Breivik Kalkverk A/S og eigarar er Ingvald Dyrhol sine sju barn. Det skipes i dag ut omlag 20.000 tonn kalk til jordbruk og fòrmelsfabrikkar mm., td. som støype- og pussesand. (Peter Dyrhol.)

ID: SASf-001.0481 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Indre
Motiv: Båt, kai, kalkverk, landskap, Tidsrom: 1914 - 1918

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
17.11.2015 Elling Indresøvde Nei, Peter. Dette er nok Saudane med kaia, buda og kalkfjellet til Saude kalkverk, formelt etablert I 1892.
25.09.2005 Peter Dyrhol Breivik kalkverk, startet opp i 1882 av Ola Breivik. Ingvald Dyrhol feskk skjøte på verket i 1936. I dag heter det Breivik Kalkverk A/S og eies av Ingvald Dyrhols sju barn. Det skipes i dag ut ca 20.000 tonn kalk til jordbruk og formelsfabrikker mm., eks. som støpe- og pussesand