Personer:
(1) Marie Sivertsdotter Storegjerde (g. Olsen)
(2) Oluffa Nilsdotter Storegjerde (f. Djupvik)
(3) Anne Eline Storegjerde (mor til fotografen)
(4) Oline Rasmusdotter Halle (f. Brudevik, mor til brudgommen)
(5) Ola Olson Halle (bror til brudgommen)
(6) Johan Olson Halle
(7) Emma Martinusdotter Nupen
(8) Martinus Nupen (far til bruda, vart kalla: Rovde-Martinus)
(9) Anna Petersdotter Knotten
(10) Margit Petersdotter Knotten
(11) Ukjent
(12) Ely Jakobson Halle
(13) Ukjend
(14) Serine Nilsdotter Halle (f. Indresøvde)
(15) Oscar Peterson Ellingson
(16) Hanna Olsdotter Ellingson (f. Halle, syster til brudgommen)
(17) Oluffa Olsdotter Halle (syster til brudgommen)
(18) Anna Martinusdotter Nupen (syster til bruda)
(19) Rasmina Martinusdotter Knotten (f. Nupen, syster til bruda)
(20) Marie Petersdotter Knotten (vart kalla: Mia)
(21) Ukjend
(22) Daniel Jakobson Halle
(23) Ukjend
(24) Ukjend
(25) Maria Persdotter Leite
(26) Ukjend
(27) Oluffa Ellingsdotter Indersøvde (g. Årskog)
(28) Elisa Ellingsdotter Indresøvde (g. Thorseth)
(29) Rasmus Ellingson Indresøvde
(30) Severin Halle
(31) Ukjend
(32) Oluffa Danielsdotter Halle (f. Nupen)
(33) Anna Knutsdotter Storegjerde
(34) Ukjend
(35) Ukjend
(36) Ukjend
(37) Ingvald Andreasson Nupen (usikker)
(38) Peter Gulikson Flatøy
(39) Lars eller Gustav Kvalen (usikker)
(40) Johan Danielson Nupen
(41) Jakob Halle (vart kalla: Elva-Jakob)
(42) Johannes Rasmusson Nupen (usikker)
(43) Ukjend
(44) Dikka Matiasdotter Krogen (g. Klingaman)
(45) Andreas Nupen
(46) Margrethe Severinsdotter Knotten (på arma til far, Severin)
(46) Severin Danielson Knotten (held dotter på si venstre arm)
(47) Ukjend
(48) Matias Madsson Krogen
(49) Ukjend
(50) Peter Berntson Halle
(51) Dankert Johanson Nupen
(52) Ukjend
(53) Karen Andreasdotter Knotten (f. Nupen)
(54) Kamilla Severinsdotter Knotten
(55) Ukjend
(56) Milla Matiasdotter Krogen
(57) Anna Matiasdotter Krogen
(58) Jenny Johansdotter Nupen
(59) Ukjend
(60) Matias Nupen
(61) Arne Matiasson Nupen
(62) Knut Matiasson Nupen
(63) Inga Knutsdotter Nupen (f. Seljeset)
(64) Ukjend
(65) Petter Amundson Nygård
(66) Peder Halle
Bildetekst:
Bryllaupet til Emma Martinusdotter Nupen og Johan Olson Halle i 1905. Dei gifta seg i gamleskulen i Hallebygda fordi vêret var for dårleg til ta båten ut til Sandsøya og Sande kyrkje.

Ekteparet fekk to barn og utvandra seinare til Amerika, først til Nord-Dakota, seinare Canada. I alt fekk dei ni barn, sju levde opp.. Dei forandra etternamnet til Hall då dei busette seg i Amerika, og Johan vart til John. Fotografen var syskenbarn til brudgomen.

(1) Marie Sivertsdotter Storegjerde (g. Olsen),
(2) Oluffa Nilsdotter (f. Djupvik) Storegjerde,
(3) Anne Eline Storegjerde (mor til fotografen),
(4) Oline Rasmusdotter (f. Brudevik) Halle (mor til brudgomen),
(5) Ola Olson Halle (bror til brudgomen),
(6) Johan Olson Halle,
(7) Emma Martinusdotter Nupen,
(8) Martinus Nupen "Rovde-Martinus" (far til bruda),
(9) Anna Petersdotter Knotten,
(10) Margit Petersdotter Knotten,
(12) Ely Jakobson Halle,
(15) Oscar Peterson Ellingson,
(16) Henna Olsdotter (f.Halle) Ellingson (syster til brudgomen),
(17) Oluffa Olsdotter Halle (syster til brudgomen),
(18) Anna Martinusdotter Nupen (syster til bruda),
(19) Rasmina Martinusdotter (f. Nupen) Knotten (syster til bruda),
(20) Marie "Mia" Petersdotter Knotten,
(22) Daniel Jakobson Halle,
(25) Maria Persdotter Leite,
(29) Rasmus Ellingson Indresøvde,
(30) Severin Halle),
(32) Oluffa Danielsdotter (f. Nupen) Halle,
(37) Ingvald Andreasson Nupen,
? (39) Lars el. Gustav Kvalen ?,
(40) Johan Danielson Nupen,
(41) "Elva-Jakob" Jakob Halle,
? (42) Johannes Rasmusson Nupen ?,
(44) Dikka Matiasdotter Krogen,
(45) Andreas Nupen,
(48) Matias Madsson Krogen,
(50) Peter Berntson Halle,
(51) Dankert Johanson Nupen,
(53) Karen Andreasdotter (f. Nupen) Knotten,
(54) Kamilla Severinsdotter Knotten,
(56) Milla Matiasdotter Krogen,
(57) Anna Matiasdotter Krogen,
(58) Jenny Johansdotter Nupen,
(60) Matias Nupen,
(61) Arne Matiasson Nupen,
(62) Knut Matiasson Nupen,
(63) Inga Knutsdotter (f. Seljeset) Nupen,
(65) Petter Amundson Nygård,
(66) Peder Halle
(Informant: Liv Margit Ertesvåg.)

ID: SASf-001.0855 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Halle Indre
Motiv: Bryllaup, Årstal: 1905

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
29.09.2015 Liv Margit Ertesvåg (14) Serine Nilsdotter Halle (f. Indresøvde), (27) Oluffa Ellingsdotter Indresøvde (g. Årskog), (28) Elisa Ellingsdotter Indresøvde (g. Thorseth), (44) Dikka Matiasdotter Krogen (g. Klingaman)
16.09.2015 Liv Margit Ertesvåg Nr. 33 er Anna Knutsdotter Storegjerde
30.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Bryllaupet til Emma Martinusdotter Nupen og Johan Olson Halle i 1905. Dei forandra etternamnet til Hall då dei busette seg i Amerika, og Johan vart til John. Fotografen var syskenbarn til brudgomen. (1) Marie Sivertsdotter Storegjerde (g. Olsen), (2) Oluffa Nilsdotter (f. Djupvik) Storegjerde, (3) Anne Eline Storegjerde (mor til fotografen), (4) Oline Rasmusdotter (f. Brudevik) Halle (mor til brudgomen), (5) Ola Olson Halle (bror til brudgomen), (6) Johan Olson Halle, (7) Emma Martinusdotter Nupen, (8) Martinus Nupen "Rovde-Martinus" (far til bruda), (9) Anna Petersdotter Knotten, (10) Margit Petersdotter Knotten, (12) Ely Jakobson Halle, (15) Oscar Peterson Ellingson, (16) Henna Olsdotter (f.Halle) Ellingson (syster til brudgomen), (17) Oluffa Olsdotter Halle (syster til brudgomen), (18) Anna Martinusdotter Nupen (syster til bruda), (19) Rasmina Martinusdotter (f. Nupen) Knotten (syster til bruda), (20) Marie "Mia" Petersdotter Knotten, (22) Daniel Jakobson Halle, (25) Maria Persdotter Leite, (29) Rasmus Ellingson Indresøvde, (30) Severin Halle), (32) Oluffa Danielsdotter (f. Nupen) Halle, (37) Ingvald Andreasson Nupen, ? (39) Lars el. Gustav Kvalen ?, (40) Johan Danielson Nupen, (41) "Elva-Jakob" Jakob Halle, ? (42) Johannes Rasmusson Nupen ?, (44) Dikka Matiasdotter Krogen, (45) Andreas Nupen, (48) Matias Madsson Krogen, (50) Peter Berntson Halle, (51) Dankert Johanson Nupen, (53) Karen Andreasdotter (f. Nupen) Knotten, (54) Kamilla Severinsdotter Knotten, (56) Milla Matiasdotter Krogen, (57) Anna Matiasdotter Krogen, (58) Jenny Johansdotter Nupen, (60) Matias Nupen, (61) Arne Matiasson Nupen, (62) Knut Matiasson Nupen, (63) Inga Knutsdotter (f. Seljeset) Nupen, (65) Petter Amundson Nygård, (66) Peder Halle