Bildetekst:
17. mai ved Hallebygda skule. Stovehuset til Peder Halle (rett over fana) syns å vere under ombygging og det skjedde i 1929 ifølgje Sandesoga. Personen med hatt, som sit i forgrunnen, er Andreas Storegjerde, bestefar til informant Aslak Storegjerde. (Til dateringa av bildet: Iflg Kirsten Kobbenes (f.1929) har ho alltid blitt fortalt at dette fotografiet av bestefaren var teke 17. mai 1927. Andreas L. Bringsvor var vår morfar, fortel Per Kristian Halle ).

ID: SASf-001.0099 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Motiv: 17.mai, folk, bygningar, Tidsrom: 1927 - 1929

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
20.09.2005 Aslak Storegjerde Bildet er rett og ikkje speilvendt som opplyst. Eg har sjølv gått på denne skulen. Eg meiner at bildet er frå 1929. Stovehuset til Peder Halle (rett over fana) syns å vere under ombygging og det skjedde i 1929 ifølgje Sandesoga. Personen med hatt, som sit i forgrunnen, er Andreas Storegjerde, min bestefar.
18.10.2005 Per Kristian Halle Til dateringa av bildet: Iflg Kirsten Kobbenes (f.1929) har ho alltid blitt fortalt at dette fotografiet av bestefaren var teke 17. mai 1927 (Andreas L. Bringsvor var vår morfar).