Personer:
(1) Karen Vasstrand
(2) Ida Vasstrand
(3) Johanne Vasstrand
(4) Laurits Vasstrand
(5) Oluffa Dalen Vasstrand
(6) Anton Konelius Vasstrand
(7) Elisa Sofie Aurvoll Vasstrand
(8) Marta Rovde Aurvoll
(9) Måfrid Aurvoll Ørstavik
(10) Ole Andreas Aurvoll
(11) Jorunn Aurvoll Nilsen
(12) Margit Rovde Vik
(13) Kamilla Våge Vasstrand
(14) Ingrid Vasstrand
(15) Elling Eidheim
(16) Karl Vasstrand
(17) Henrik Eidheim ?
(18) Gunvor Dalen ?
(19) Rasmus Dalen ?
(20) Arnhild Dalen ?
(21) Harald Aurvoll
(22) Agnes Rovde
(23) Ola Rovde
(24) Odd M. Rovde
(25) Ola Vedeld
(26) Margit Aurvoll
(27) Olaug Aurvoll
(28) Ottar Aurvoll
(29) Mathias Rovde
(30) Hanna Rovde
(31) Signe Vedeld Knardal
(32) Johannes O. Rovde
(33) Anna Olsen Rovde
(34) Lina Rovde
(35) Emma Rovde
(36) Åsta Aurvoll
(37) Olav Aurvoll
Bildetekst:
Bildet er frå bryllaupet til Elisa Sofie f. Aurvoll og Anton Kornelius Vasstrand. Ho kom opprinneleg frå Rovde (Vedeld) og han var oppvaksen på garden Vasstrand på Larsnes (Dalebygda). Han starta og dreiv daglegvarebutikk på Larsnes. Butikken var driven i familien fram til ca. 2000. Anton hadde før dette drive forretning i Brandal og i Ålesund. Anton døde i 1979, og Elisa døde i 1998, 97 år gammal. Dei har seks barn. Bryllaupet stod forøvrig 30. april 1933. (Informant: Synnøve Vasstrand Synnes.)

ID: SASf-001.0661 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Ytre, Vasstrandkaia
Motiv: Bryllaup, gruppeU37, Årstal: 1933

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
06.11.2005 Synnøve Vasstrand Synnes Dette bildet har eg ikkje sett før. Artig! Bryllaupet stod forøvrig 30. april 1933.