Personer:
(1) Til venstre: Sara Hatlebrekke (f. Halle)
(2) Oluffa Sofie Halle (søster til Sara)
Bildetekst:
Til venstre er Sara Hatlebrekke (f. Halle) saman med systra Oluffa Sofie Halle. Solveig Hofseth frå Ulsteinvik opplyser at Sara Hatlebrekke er hennar mormor.

Oluffa reiste også til Amerika og vart fyrst gift med Torgeir Vensland, etter hans død gifte ho seg med Max Marciniack (opplysninga om giftarmåla har eg fått frå Inger Flemmen. Far hennar, Olai Halle, var yngste bror til desse unge damene). (Informant: Liv Margit Ertesvåg).


ID: SASf-001.0161 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Halle Indre
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
29.09.2015 Liv Margit Ertesvåg Ho til høgre er ikkje Henna, men den yngste systra deira: Oluffa Sofie Halle. Oluffa reiste også til Amerika og vart fyrst gift med Torgeir Vensland, etter hans død gifte ho seg med Max Marciniack (opplysninga om giftarmåla har eg fått frå Inger Flemmen. Far hennar, Olai Halle var yngste bror til desse unge damene).
27.09.2015 Solveig Hofseth Sara er til venstre. Trur søstera er Henna. som reiste til Amerika.
25.09.2015 Solveig Hofseth Dette er mi mormor, Sara Hatlebrekke (f Halle) og ei av søstrene hennar. Kommentar frå Storegjerdesamlinga: Er Sara til venstre eller til høgre?