Personer:
(1) Peder Halle
(2) Nelly Halle
(3) Amanda Sivertsdotter Storegjerde
(4) Margrethe Roppen
(5) Ellen Knotten
(6) Anna Storegjerde
(7) Eugen Halle
(8) Daniel Knotten
(9) Karl Nupen
(10) Sigrid Storegjerde
(11) Jenny Nupen
(12) Kristina Storegjerde (g. Halle)
(13) Anna Krogen
(14) Andrea Halle
(15) Marie Sivertsdotter Storegjerde (g. Olsen)
(16) Agnes Nupen
(17) Borghild Halle
(18) Nils Stokset
(19) Mathias Krogen
(20) Sigurd Nupen
(21) Daniel Halle
(22) Dankert Nupen
(23) Peder Eikrem
(24) Paul Storegjerde
Bildetekst:
Songkoret i Hallebygda med dirigenten Peder Eikrem med taktstokk bak og litt til høgre. Bildet er teke ved skulen Hallebygda der dei truleg også hadde sine øvingar. Det er Marie Storegjerde, som sjølv var medlem i koret, som har fotalt om namna. Identifiseringar er elles alltid framme frå venstre først. Som ein ser er høg kvalitet på bildet. (Informantar: Marie Storegjerde, Magne Roppen og Liv Margit Ertesvåg). Sjå elles Liv Margit Ertesvåg sin kommentar vedkomande slektstilhøve mellom songarane.

ID: SASf-001.1326 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Hallebygda
Motiv: Songkor, blandakor Tidsrom: 1920 - 1924

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
23.03.2015 Liv Margit Ertesvåg - dette bildet må vere teke seinast sommar/tidleg haust 1924: dette på grunnlag av at Dankert Nupen ( nr. 22 ) døydde 18. feb. 1925 ( personane på bildet er ikkje vinterkledde!) Nr. (9), (11), (16) og (20) var sysken til Dankert. -(12) Kristine hadde på dette tidspunkt etternamnet Storegjerde. Ho vart seinare gift med (1)Peder Halle. Kristine var syster til: (10)Sigrid Storegjerde. -(13) Anna Matiasdotter Krogen og (21) Daniel Jakobson Halle, vart også gifte med kvarandre seinare. -det var fleire som heitte Marie på Stauregjerde-bruka. På dette bildet har vi Marie Sivertsdotter Storegjerde frå bnr. 4, som seinare vart gift med Bernhard Olsen. (15)Marie og (3)Amanda Storegjerde var systre. -(13) og (19) er også sysken.
14.03.2015 Liv Margit Ertesvåg På fyrste rad, nr.5 og nr.8 frå venstre står desse personane med namna Ellen og Daniel Nupen. Rett etternamn skal vere Knotten. Dette er stadfesta av Ingvald og Kåre Nupen.
18.01.2007 Magne Roppen Sangkoret i Hallebygda ca 1930 Namna fekk eg av Marie Storegjerde då ho budde på Sandetun. Rad 3 frå venstre:Sigurd Nupen, Daniel Halle, Dankert Nupen, Peder Eikrem, Paul Storegjerde. Rad 2 frå venstre :Sigrid Storegjerde, Jenny Nupen, Kristina Halle, Anna Krogen, Andrea Halle, Marie Storegjerde, Agnes Nupen, Borghild Halle, Nils Stokset, Mathias Krogen. Rad 1 frå venstre: Peder Halle, Nelly Halle, Amanda Storegjerde, Margrethe Roppen, Ellen Nupen, Anna Storegjerde, Eugen Halle, Daniel Nupen, Karl Nupen.