Personer:
(1) Framme frå venstre: John Kleven
(2) Inge Ertesvåg
(3) Enok Hasund (dirigent)
(4) Knut Strandebø
(5) Erling Hasund
(6) Klaus Dimmen
(7) Magnar Kleven (heilt til høgre)
(8) 2. rad frå venstre: Aslak Wåge
(9) Georg Dimmen
(10) Johannes Sundgot
(11) Bernt Sundgot
(12) Johan Garshol
(13) Kjell Ertesvåg
(14) Arne Garshol
(15) 3. rad frå venstre: Simon Ertesvåg
(16) Arthur Kleven
(17) Einar Hasund
(18) Sigmund Breivik
(19) Rolf Sundgot
(20) Petter Hasund
Bildetekst:
Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps fotografert 8. mai 1945.
Bildet er teke utanfor Sundgot Bedehus før toget gjekk.

Namnelista er henta frå Levd Liv 2008 side 82 og 83 der dette bildet står.

Takk til Audun Garshol som gjorde Storegjerdesamlinga merksam på kvar namna kunne finnast!

Bildet, namn og litt tekst stod i Vikebladet 6. oktober 2015. Vi tek med teksta som er innteken etter informasjon frå Mona Kleven Blindheim som er dotter til Karl Kleven:

Karl Kleven seier at biletet vart teke 8. mai 1945. I gleda over frigjeringa bestemte Enok og Nikodemus (som var formann i ungdomslaget) at dei ville samle HDU og marsjere ut til kyrkja i Ulsteinvik. Der skulle det vere ei samling denne frigjeringskvelden. Bygdefolket kom til etter kvart i toget. Karl, som var 11 år, fekk gå i toget i lag med far Nikodemus.

Så føyar Kristian Eikrem til at bildet også står i Kleven Verft-boka «Frå smie til skipsverft» av Harald Thorseth.

ID: SASf-001.4597 Kommune: Ulstein
Distrikt: Dimna
Stad: Dimna, Hasund, Sundgot, Sundgot Bedehus
Motiv: 17.mai, musikkorps Årstal: 8. mai 1945

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
01.09.2015 Janicke Eikrem Framme nr 3 frå venstre: Enok Hasund ( dirigent) Midten nr 7.frå venstre( med stripa slips): Arne Garshol