Bildetekst:
Dersom mannen saman med Eugen Halle på nr SASf-001.0368 er Paul Andreas (Eliasson) Storegjerde, må det vere Paul Andreas som sit til høgre bak bordet (med den minste barten).

(Informant: Per Kristian Halle).

Dette bildet er frå barnedåpen til Alvhild Dagny fødd 1. juli 1919, døpt 17.8.1919, ho var dotra til Paul og Olga Storegjerde som sit til høgre på bildet. Til venstre sit Klara og Karl Storegjerde med sonen. Alle reiste til Amerika. (Informant Marte Storegjerde).

ID: SASf-001.0364 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Familie Årstal: 1919

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
04.05.2015 Per Kristian Halle Dersom mannen saman med Eugen Halle på nr SASf-001.0368 er Paul Andreas (Eliasson) Storegjerde, må det vere Paul Andreas som sit til høgre bak bordet (med den minste barten).