Personer:
(?) Amanda Storegjerde
(?) Andrea Halle
(?) Bernhard Olsen
(?) Borghild Halle
(?) Borghild Halle
(?) Camilla Halle
(?) Karen Stokset Storegjerde
(?) Margit Øyestad
(?) Margrete Roppen
(?) Marie Johanne Olsen Storegjerde
(?) Sivert Storegjerde
Bildetekst:
Sjå bilde nr. 0700
Dette er 100% sikkert frå bryllaupet til Bernhard Olsen og Marie Storegjerde, og årstalet er då 1929. (Informant: Per Kristian Halle).

Bernhard er jo i mørk dress fremste rekke, og kona Marie Johanne til venstre for han på bildet. Rett bak Marie Johanne er far hennar Sivert Storegjerde, og til venstre for han, med mørk kjole er andrekona hans, Karen Stokset Storegjerde. Informant Arild Stokseth.

ID: SASf-001.0699 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Bryllaup, Årstal: 1929

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
09.06.2021 Arild Norvald Stokseth Bernhard er jo i mørk dress fremste rekke, og kona Marie Johanne til venstre for han på bildet. Rett bak Marie Johanneer far hennar Sivert Storegjerde, og til venstre for han, med mørk kjole er andrekona hans, Karen Stokset Storegjerde.
02.08.2015 Per Kristian Halle Det er muligens ei museumsteknisk årsak til spørsmålsteiknet, men dette er 100% sikkert frå bryllaupet til Bernhard Olsen og Marie Storegjerde, og årstalet er då 1929.