Personer:
(2) Peter A. Vik
(3) Synneve J. Åsen Vik
(7) Adam H. Brekke
Bildetekst:
Frå Landbruksskulen på Eidså. Same motiv finst på SASf-001.0658b, men det er delvis øydelagt. Midt på benken sit styrar Peter Vik, og kvinna ved sida av han er kona, Synneve Åsen Vik. Heilt til venstre - bak benken - står Adam H. Brekke (89.21) frå Syvde. (Informant: Jostein Nordvik).

Tid for bildet: Adam Brekke (f.1895) var i USA 1913-1920, og gift 1923. Han fekk skøyte på garden på Brekke (bnr.21) 1934. Styraren, Peter Vik (f.1891). På grunnlag av desse opplysingane, vil eg tru at bildet er teke innafor tidsromet
1921-1923. Informant Harald Brandal.

ID: SASf-001.0658 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Motiv: Landbruksskulen Eidså 1921 - 1923 Årstal: 1921 - 1923

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
16.08.2023 Liv Mari Torbjørnson Her er dei som budde på Vestly under folketeljinga for 1920, mellom andre Adam Brekke https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01074076001382
28.10.2019 Harald Brandal Tid for bildet: Adam Brekke (f.1895) var i USA 1913-1920, og gift 1923. Han fekk skøyte på garden på Brekke (bnr.21) 1934. Styraren, Peter Vik (f.1891). På grunnlag av desse opplysingane, vil eg tru at bildet er teke innafor tidsromet 1921-1923.