Personer:
(1) Ivar Matiasson Nupen
(2) Arne Matiasson Nupen
(3) Sigurd Johanson Nupen
(4) Ingrid Matiasdotter Nupen
(5) Isak Matiasson Nupen
(6) Marie "Mia" Petersdotter Knotten
(7) Ragna Petersdotter Knotten
(8) Martinus Peterson Knotten
(9) Judit Ingvaldsdotter Nupen
(10) Margit Ingvaldsdotter Nupen
(11) Amalie Ingvaldsdotter Nupen
(12) Ellen Severinsdotter Knotten
(13) Anna Petersdotter Knotten
(14) Arthur Peterson Knotten
(15) Petra Nilsdotter Myren (systerdotter)
(16) Daniel Severinson Knotten
(17) Severin Danielson Knotten
(18) Johan Danielson Nupen
(19) Sigvald Roppen?
(20) Matias Madsson Krogen
(21) Severin Knutson Halle
(22) Ole Berntsen Kvasnes (sokneprest)
(23) Anders Andersson Lillerovde
(24) Karl Johanson Nupen
(25) Anna Martinusdotter Nupen
(26) Rasmina Martinusdotter Nupen Knotten
(27) Jørgine Pedersdotter Leite Nupen
(28) Oline Andersdotter Myren? (f. Lillerovde)
(29) Ukjend
(30) Dankert Johanson Nupen
(31) Malene Jakobsdotter Brobakke Nupen
(32) Ukjend
(33) Bern Eliasson Torset
(34) Ukjend
(35) Ukjend
(36) Ukjend
(37) Knut Sivertson Storegjerde
(38) Rasmus Ellingson Indresøvde
(39) Anton Andreasson Hauge
(40) Ukjend
(41) Severin Elias Korsfur Årskog? (systerson til avdøde)
(42) Ingvald Andreasson Nupen
(43) Pauline Johansdotter Sætre Hauge
(44) Ukjend
(45) Marie Ellingsdotter Indresøvde Dalen
(46) Marta Johannesdotter Årskog Torset
(47) Elisa Ellingsdotter Indresøvde (g. Thorseth)
(48) Peter Andreasson Knotten
(49) Matias Martinusson Nupen
(50) Margrete Severinsdotter Knotten
(51) Karen Andreasdotter Nupen Knotten
Bildetekst:
Gravferda til Martinus Andersson Nupen i 1918. Han budde på bnr. 4 i Nupen og vart også kalla for "Rovde-Martinus".

(Sjå også bilde nr. 2093).

Det var vanleg at nærmaste familie til avdøde sat/stod nærast båra. Derfor har eg ein teori om den gamle mannen med etikettnr. 23 kan vere einaste gjenlevande bror åt Martinus: Anders Andersson Lillerovde 1836-1920. Likeeins lurer eg då på om den gamle dama med nr. 28 kan vere einaste gjenlevande syster: Oline Andersdotter Myren (f. Lillerovde) 1839-1926. Finst det nokon "der ute" som kan bekrefte dette?

På grannegarden, bnr.1, budde der også ein med namn Martinus Nupen. Han døydde 11 år tidlegare, i 1907.
(Informant: Liv Margit Ertesvåg).

ID: SASf-001.0985 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Nupen
Motiv: Gruppe, gravferd Årstal: 1918

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
30.01.2016 Liv Margit Ertesvåg (19) Sigvald Roppen ?
02.11.2015 Liv Margit Ertesvåg (41) Severin Elias Korsfur Årskog ? (systerson til avdøde)
07.04.2015 Liv Margit Ertesvåg Eg og Margrethe Bugge kika på dette bildet ilag. Ho kom då med ei korrigering: nr. (3) og (30) har vorte forveksla med kvarandre. Dei var onklane til Margrethe og ho kjende dei veldig godt. Så det rette skal då vere: (3) Sigurd Nupen, og (30) Dankert Nupen
21.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Her kjem litt fleire namn: (15) Petra Nilsdotter Myren (systerdotter) (21) Severin Knutson Halle (37) Knut Sivertson Storegjerde (38) Rasmus Ellingson Indresøvde
14.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Ser eg har lagt inn feil etternamn på nr.50. Rett namn skal vere: Margrete Severinsdotter Knotten.
11.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Det var vanleg at nærmaste familie til avdøde sat/stod nærast båra. Derfor har eg ein teori om den gamle mannen med etikettnr. 23 kan vere einaste gjenlevande bror åt Martinus: Anders Andersson Lillerovde 1836-1920 ? Likeeins lurer eg då på om den gamle dama med nr. 28 kan vere einaste gjenlevande syster: Oline Andersdotter (f. Lillerovde) Myren 1839-1926, fins det nokon "der ute" som kan bekrefte dette?
02.03.2015 Liv Margit Ertesvåg Framme frå venstre: (i parantes er relasjon til avdøde, så langt eg kjenner til) (1) Ivar Matiasson Nupen (nabo) (2) Arne Matiasson Nupen (nabo) (3) Dankert Johanson Nupen (nabo) (4) Ingrid Matiasdotter Nupen (nabo) (5) Isak Matiasson Nupen (nabo) (6) Marie "Mia" Petersdotter Knotten (barnebarn) (7) Ragna Petersdotter Knotten (barnebarn) (8) Martinus Peterson Knotten (barnebarn) (9) Judit Ingvaldsdotter Nupen (barnebarn) (10) Margit Ingvaldsdotter Nupen (barnebarn) (11) Amalie Ingvaldsdotter Nupen (barnebarn) (12) Ellen Severinsdotter Knotten (nabo) (13) Anna Petersdotter Knotten (barnebarn) (14) Arthur Peterson Knotten (barnebarn) (16) Daniel Severinson Knotten (nabo) (17) Severin Danielson Knotten (nabo) (18) Johan Danielson Nupen (nabo) (20) Matias Madsson Krogen (nabo) (22) Ole Berntsen Kvasnes (presten) (24) Karl Johanson Nupen (nabo) (25) Anna Martinusdotter Nupen (dotter) (26) Rasmina Martinusdotter Nupen (dotter) (27) Jørgine Pedersdotter Leite Nupen (3. kona) (30) Sigurd Johanson Nupen (nabo) (31) Malene Jakobsdotter Brobakke Nupen (nabo) (33) Bern Eliasson Torset (brorson) (39) Anton Andreasson Hauge (42) Ingvald Andreasson Nupen (svigerson) (43) Pauline Johansdotter Sætre Hauge (45) Marie Ellingsdotter Indresøvde Dalen (46) Marta Johannesdotter Årskog Torset (47) Elisa Ellingsdotter (Indresøvde) (48) Peter Andreasson Knotten (svigerson) (49) Matias Martinusson Nupen (nabo) (50) Margrete Severinsdotter Nupen (nabo) (51) Karen Andreasdotter Nupen Knotten (nabo)