Bildetekst:
Dette er Matias Storegjerde. (Informant Liv Margit Ertesvåg).

ID: SASf-001.0923 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Portrett Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
11.09.2016 Liv Margit Ertesvåg Dette er Matias Storegjerde