Bildetekst:
Jamfør dette bildet med nr, 0780 av Marte Arset Sandvik med to gutar. Dette er dei same gutane: Altså Johannes og Anders Sandvik. Og overlet til dykk å finne nærare data om desse.... Informant Jostein Sandvik.

ID: SASf-001.0818 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.05.2020 Jostein Nordvik Jamfør dette bildet med nr, 0780 av Marte Arset Sandvik med to gutar. Dette er dei same gutane: Altså Johannes og Anders Sandvik. Wg overlet til dykk å finne nærare data om desse....