Bildetekst:

Konfirmantar Ulstein 1914.
Ulstein prestegard.
Sokneprest Nils Wiig, tilsett 1910 - 1916
Sjå også bilde nr. 1100
(Informant: Guri Alme).

Ulsteinkonfirmantar 1914
(informant: Svein Lidvar Brandal).

Nr. 2 frå venstre i rekke 2 nedanfrå er mest truleg Anna Garnes (g. Haddal). Ho er mi oldemor, og er fødd 31.12.1899. Dette stemmer overens med at dette bilete er teke i 1914. Identifikasjonen er bekrefta av døtra hennar, så vi er rimeleg sikre.
(Informant: Sindre Bøe).

Kvinna lengst til høgre i bakerste rekke er tante Kitty, Kristine Hansdotter Hasund, født 29.03.1900.Ugift. Døde i mars 1989.
(Informant: Linda Hasund).

ID: SASf-001.1041 Kommune: Ulstein
Distrikt: Ulsteinvik
Stad: Ulsteinvik, Prestegarden
Motiv: Konfirmantar Ulstein 1914 Årstal: 1914

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
27.12.2015 Linda Hasund Kvinna lengst til høgre i bakerste rekke er tante Kitty, Kristine Hansdotter Hasund, født 29.03.1900.Ugift. Døde i mars 1989.
24.12.2015 Ingeborg Hofseth Han som sit på rekkverket, meiner eg er far min, Rolf K. Sundgot.
15.11.2015 Sindre Bøe Rettelse av forrige kommentar: Anna Garnes var fødd 31.12.1899
14.11.2015 Sindre Bøe Nr. 2 frå venstre i rekke 2 nedanfrå er mest truleg Anna Garnes (g. Haddal). Ho er mi oldemor, og er fødd 30.12.1899. Dette stemmer overens med at dette bilete er teke i 1914. Identifikasjonen er bekrefta av døtra hennar, så vi er rimeleg sikre.
12.09.2015 Svein Lidvar Brandal Ulsteinkonfirmantar 1914...
10.09.2015 Guri Alme Prest Nils Wiig, tilsett 1910 - 1916