ID: SASf-001.0794 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent