Personer:
(1) Oline Solbakken Løvoll
(2) Ivar Larsson Løvoll
(3) Ragnhild I. Løvoll Leine
(4) Lars I. Løvoll
(5) Anders I. Løvoll
(6) Alfred I. Løvoll
(7) Otilie I. Løvoll Oseberg
Bildetekst:
Syvde Sogelag med Arthur Vik Myklebust har identifisert personane på mange av Storegjerde-bileta, og i deira register står fylgjande om dette biletet: "Huslyden Løvoll, Eidså. Frå v. Oline f. Solbakken 1882. Ivar Løvoll f. 1882. Born f.v. Ragnhild f. 1910, Lars f. 1908, Anders f. 1916, Alfred f. 1913. Otilie, f. 1915. (100/15)." (Informant: Jostein Nordvik).
Frå bildekartong:
Huslyden Ivar Løvoll på Eidså, Syvde i 1931. Sitjande frå venstre Oline f. Eidså (Solbakken) 1882, Ivar Løvoll f. 1882. Born frå venstre: Ragnhild f. 1910, g. Marius Leine, Herøy. Lars f. 1908, g. 1936 Oline f. Olsen frå Volda. Lars grunnla Handelsskulen i Volda. Anders f. 1916, g1. 1941 Inger Arset, Eidså, g2. Astrid f. Olsen, Eidså. Alfred f. 1913, g. Aagot f. Lie. Otilie f. 1915, g. 1945 Alf Oseberg, busett Eidså. Ivar Løvoll var Singeragent i symaskiner og sende mang ei maskin til jentene både i Vanylven, Sande og Herøy.

ID: SASf-001.0751 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså
Motiv: FamilieU7, Reg: JNO Årstal: 1931

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
07.10.2005 Jostein Nordvik Namnelista er nok til eit anna bilete med fleire personar. Verken Åsta eller Berta vik er med på dette biletet.
03.02.2006 Jostein Nordvik Hei. Som eg har meldt tidlegare er dette bildet kobla til feil namneliste. Syvde Sogelag med Arthur Vik Myklebust har identifisert personane på mange av Storegjerde-bilda, og i deira register står følgjande om dette bildet: "Huslyden Løvoll, Eidså. Frå v. Oline f. Solbakken 1882. Ivar Løvoll f. 1882. Born f.v. Ragnhild f. 1910, Lars f. 1908, Anders f. 1916, Alfred f. 1913. Otilie, f. 1915. (100/15)." Med vennleg helsing Jostein Nordvik
05.02.2006 Arthur Vestnes Bildet har rett nummer, men teksta er feil. Teksta som ligg her på SASf-001.0751 skal overførast til eit anna bilde - usikkert kva! Tekst som ligg på SASf-001.0750 skal truleg overførast hit
05.02.2006 Arthur Vestnes Det ser ut for at teksta som ligg her på dette bildet skal overførast til SASf-001.0753