Personer:
(1) Framme frå venstre: Arne Nupen
(2) Mathias Rovde (skomakar/lærar)
(3) Peder Halle
(4) Bak frå venstre: Arthur Halle
(5) Terje Sæther
(6) Steinar Halle
(7) Gudmund Kragseth
(8) Hjalmar Storegjerde
Bildetekst:
Dette bildet er teke i samband med avslutninga av eit sykurs for damer og skomakarkurs for menn som vart halde våren 1945 i gamlestova i tunet hos Hjalmar Storegjerde. Mathias Rovde var lærar. Han dreiv elles eigen skomakarverkstad i kjellaren i bygget til Sande og Rovde Sparebank på Larsnes i eitt av roma der Larsnes Sogelag no held til. Det fins fleire bilde frå desse kursa i fotosamlinga (Informant: Aslak Storegjerde)

ID: SASf-001.7351 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Hallebygda
Motiv: Gruppe, menn, skomakarkurs Årstal: 1945

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
08.09.2015 Aslak Storegjerde Personane på dette bildet er i fremste rekkje: Arne Nupen, Mathias Rovde og Peder Halle. I bakre rekkje har vi: Arthur Halle, Terje Sæther, Steinar Halle, Gudmund Kragseth og Hjalmar Storegjerde. Bildet er teke i samband med avslutninga av eit sykurs for damer og skomakarkurs for menn som vart halde våren 1945 i gamlestova i tunet hos Hjalmar Storegjerde. Mathias Rovde var lærar. Han dreiv elles eigen skomakarverkstad i kjellaren på Gamlebanken på Larsnes i eitt av roma der Larsnes Sogelag no held til. Det fins fleire bilde frå desse kursa i fotosamlinga.