Bildetekst:
Frå gravferda til Rasmus Knotten. Same lokalitet som FAKf-100100.113192. (Informant: Per Kristian Halle.)

ID: SASf-001.0736 Kommune: Sande
Motiv: Gravferd, gruppeU40, bygning, Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
03.11.2005 Per Kristian Halle Same lokalitet som FAKf-100100.113192 - gravferda til Rasmus Knotten.