Bildetekst:
Tysk krigsskip - mest sannsynleg eitt av fem frå "Braunschweig-Klassa":

http://de.wikipedia.org/wiki/Braunschweig-Klasse_(1902).

Eitt eller fleire av desse brukte fylgje Noregsentusiasten, Vikingfantasten og tyskekeisaren Wilhelm II på "tokta" hans i norske fjordar.

(Informant Knut A. Brandal)

ID: SASf-001.7222 Kommune: Trondheim
Distrikt: Trondheim
Stad: Trondheim
Motiv: Krigsskip Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
24.04.2015 Knut A. Brandal Tysk krigsskip - mest sannsynleg eitt av fem frå "Braunschweig-Klassa": http://de.wikipedia.org/wiki/Braunschweig-Klasse_(1902) Eitt eller fleire av desse brukte fylgje Noregsentusiasten, Vikingfantasten og tyskekeisaren Wilhelm II på "tokta" hans i norske fjordar.