Bildetekst:

Etter publisering på FB kom denne kommentaren frå Sigurd Noralv Aarsheim: Dette bildet må vere frå Kvamsbakken på Kvamsøya.Gamlehuset på garen som vi kalla(Oleanna stova) Vi ser frå vest mot aust.Dreg kjensle på ein del Kvamme folk. Kan tilføye at eg meiner eg såg eit anna bilde av same motivet, men med litt meir haldepunkt i bakgrunnen. (Hadde eit høgare nr - trur eg)

(Informant: Kåre Myklebust).

NB!
Storegjerdesamlinga har alle namna her. Vert innlagt seinare.


ID: SASf-001.7213 Kommune: Sande
Distrikt: Kvamsøya
Stad: Kvamme
Motiv: Familie, gullbryllaup Årstal: 1919?

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
22.12.2015 Kåre Myklebust Etter publisering på FB kom denne kommentaren frå Sigurd Noralv Aarsheim: Dette bildet må vere frå Kvamsbakken på Kvamsøya.Gamlehuset på garen som vi kalla(Oleanna stova) Vi ser frå vest mot aust.Dreg kjensle på ein del Kvamme folk. Kan tilføye at eg meiner eg såg eit anna bilde av same motivet, men med litt meir haldepunkt i bakgrunnen. (Hadde eit høgare nr - trur eg)