Bildetekst:

Etter publisering på FB vart det rask fastslått at dette er "Gamlebanken" på Fiskå. Gnr 11, bnr 14 i Vanylven.

Storegjerdebilde SASf-001.7033 syner interiøret i banken der tre personer står bak skranken.

(Informant: Kåre Myklebust).

ID: SASf-001.7194 Kommune: Vanylven
Distrikt: Fiskå
Stad: Fiskå
Motiv: Bygg, bankbygg Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.12.2015 Kåre Myklebust Etter publisering på FB vart det rask fastslått at dette er "Gamlebanken" på Fiskå. Gnr 11, bnr 14 i Vanylven. Storegjerdebilde SASf-001.7033 syner interiøret i banken der tre personer står bak skranken.