Bildetekst:
Konfirmantar Vanylven 1910.

Mannen som står heilt bak til venstre, er Gregers Winther Wulfsberg. Han var sokneprest i Vanylven og Syvde frå 1905 til 1910, så bildet kan seinast vere frå 1910. Seinare det året flytte Wulfsberg med familie til Ørskog, der han var tilsett som sokneprest.

(Informant: Jostein Nordvik).

Frå kartong: Fremste jenterekke nr. 3 frå høgre: Klara Joramo Thue, nr. 4 Elise Thue Titland, Andre jenterekke nr. 4 frå høgre: Ragna Steinsvik (Kriken) Åheim.

ID: SASf-001.0719 Kommune: Vanylven
Distrikt: Slagnes
Stad: Slagnes
Motiv: Konfirmantar Vanylven 1910 Årstal: 1910

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
02.11.2015 Jostein Nordvik Årstalet er 1910. Det er stadfesta frå sikre kjelder: Prestesoga,kyrkjebøker og etterslekt etter konfirmant!
13.10.2015 Jostein Nordvik Mannen som står heilt bak til venstre, er Gregers Winther Wulfsberg. Han var sokneprest i Vanylven og Syvde frå 1905 til 1910, så bildet kan seinast vere frå 1910. Seinare det året flytte Wulfsberg med familie til Ørskog, der han var tilsett som sokneprest.