Bildetekst:
Namneliste sjå bilde nummer 1012.

Dette er konfirmanter frå Stadlandet i 1939 tidl. publisert på FB på Stadlandet:

(Konfirmanter Leikanger kyrkje 1939. Foto Storegjerde FAKf-100100.113097)

(Informant: Kåre Myklebust).

Prost Tungesvik. Første rekke til venstre: Åse Myklebust (g. Hatlebrekke).

ID: SASf-001.7132 Kommune: Selje
Distrikt: Stadlandet
Stad: Leikanger
Motiv: Konfirmantar Leikanger Selje 1939 Årstal: 1939

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.12.2015 Kåre Myklebust Dette er konfirmanter frå Stadlandet i 1938 tidl. publisert på FB på Stadlandet: (Konfirmanter Leikanger kyrkje 1938 Foto Storegjerde FAKf-100100.113097)