Bildetekst:
Sokneprest Sverre Nybø med konfirmantar i Vanylven kyrkje på Slagnes. Same motivet og personane finst også på SASf-001.7146. (Informant: Jostein Nordvik)

ID: SASf-001.7131 Kommune: Vanylven
Distrikt: Slagnes
Stad: Slagnes
Motiv: Konfirmantar Vanylven Tidsrom: 1922 - 1955