Bildetekst:
Bilde er tatt på Holtane i høve Ole Andreas Eliasson
Aurvoll og Marta f. Rovde sitt gullbrydlaup. Dei står
til venstre. I midten Erik og Marta f.Selvik Aurvoll.
Til høgre Harald Aurvoll og Dina f. Bøe. Mennene var
brødre. Informant Janfrid Aurvoll Wisth.

ID: SASf-001.7125 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Holte
Motiv: Portrett Årstal: 1945

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
09.11.2022 Janfrid aurvoll wisth Bilde er tatt på Holtane i høve Ole Andreas Eliasson Aurvoll og Marta f, Rovde sitt gullbrydlaup dei står til venstre i midten Erik og Marta f,Selvik Aurvoll t til høgre Harald Aurvoll og Dina f Bøe Mennene var brødre,.