Personer:
(1) Solveig Halle (g. Hareide)
(2) Gerd Halle Fugleberg
(3) Gina Halle
(4) Asbjørn Skoge
(5) Sverre Skoge
(6) Bergljot Storegjerde
(7) Aslaug Skoge
(8) Kåre Welle
(9) Bjarne Skoge
(10) Olav O. Vik
(11) Oskar Halle
(12) Sverre Halle
(13) Oddny Halle Hermansen
(14) Borghild Halle Seljen
(15) Marie Skoge (usikker)
(16) Randi Olsen
(17) Marie Storegjerde Olsen
(18) Ivar Kragset
(19) Ukjent
(20) Einar Hatlebrekke
(21) Severin Halle
(22) Kåre Skoge (usikker)
(23) Jørgine Leite Nupen
(24) Ole Olson Vik?
(25) Berte Berntsdotter Halle Vik
(26) Karen Stokset Storegjerde
(27) Anna Storegjerde Tømmerdal
(29) Sara Halle Hatlebrekke
(30) signe Skoge
(31) Petra Halle
(32) Ukjent
(33) Inga Nupen
(34) Ukjent
(35) Sara Skoge
(36) Oluffa Halle
Bildetekst:
Bildet er frå gravferda til Serina Indresøvde Halle i 1931.

Gravfølgjet er oppstilt fram for gamlestova på bruket (bnr. 3) som vart kalla Serinastova så lenge ho eksisterte. Ved kista til venstre sit Gina Halle som var dotter til avdøde og gift på nabogarden. Emissær Ivar Kragset står heilt til høgre. Eg dreg elles kjensel på fleire andre av personane på bildet.

(Informant: Aslak Storegjerde).

Namnesettinga utført av Liv Margit Ertesvåg.

Serine var min oldemor. Nummer 10 er min farbror, Olav Olson Vik, sønn av Berte Berntsdotter (født Halle) og Ole Andreas Olson Vik (ofte skrevet Ole B Vik) fra Mjeltebakken i Syvde. Jeg kan ikke se at personene 24 og 25 kan være de det opplyses i teksten, altså Olavs foreldre. Det er også svært usannsynlig at de står så langt fra kista, da det er Bertes mor som er i kista. Olav står nok som han gjør som representant for sin mor. Informant Ole Petter Vik.

ID: SASf-001.7025 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Hallebygda
Motiv: Gravferd Årstal: 1931

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
06.04.2021 Ole Petter Vik Serine var min oldemor. Nummer 10 er min farbror, Olav Olson Vik, sønn av Berte Berntsdotter (født Halle) og Ole Andreas Olson Vik (ofte skrevet Ole B Vik) fra Mjeltebakken i Syvde. Jeg kan ikke se at personene 24 og 25 kan være de det opplyses i teksten, altså Olavs foreldre. Det er også svært usannsynlig at de står så langt fra kista, da det er Bertes mor som er i kista. Olav står nok som han gjør som representant for sin mor.
05.01.2016 Liv Margit Ertesvåg (4) Asbjørn Skoge (5) Sverre Skoge (7) Aslaug Skoge (9) Bjarne Skoge (15) Marie Skoge ? (22) Kåre Skoge ? (30) Signe Skoge
02.01.2016 Liv Margit Ertesvåg (1) Solveig Halle (g. Hareide) (2) Gerd Halle (g. Fugleberg) (3) Gina Halle (6) Bergljot Storegjerde (8) Kåre Welle (10) Vik ? (son til nr.24 og 25 ? ) (11) Oskar Halle (12) Sverre Halle (13) Oddny Halle (g. Hermansen) (14) Borghild Halle (g. Seljen) (16) Randi Olsen (17) Marie Storegjerde Olsen (18) Ivar Kragset (20) Einar Hatlebrekke (21) Severin Halle (23) Jørgine Leite Nupen (24) Ole Olson Vik ? (25) Berte Berntsdotter Halle Vik ? (26) Karen Stokset Storegjerde (27) Anna Storegjerde Tømmerdal (28) Lovise Halle (29) Sara Halle Hatlebrekke (31) Petra Halle (33) Inga Nupen (35) Sara Skoge (36) Oluffa Halle
15.07.2015 Aslak Storegjerde Bildet er frå gravferda til Serina Indresøvde Halle i 1931. Gravfølgjet er oppstilt fram for gamlestova på bruket (bnr.3) som vart kalla Serinastova så lenge ho eksisterte. Ved kista til venstre sit Gina Halle som var dotter til avdøde og gift på nabogarden. Emissær Ivar Kragset står heilt til høgre. Eg dreg elles kjensel på fleire andre av personane på bildet.