Personer:
(1) Einar Hatlebrekke
(2) Sara Halle Hatlebrekke
(3) Bergljot Storegjerde
(4) Ragnar Hatlebrekke
(5) Ottar Hatlebrekke
(6) Einar Sigmund Hatlebrekke
(7) Margit Hatlebrekke
(8) Oskar Halle
(9) Olai Halle
(10) Rasmus Halle
(11) Gina Halle
(12) Solveig
(13) Gerd
(14) ukjent
(15) Ivar Kragset
(16) Severin Halle
(17) ukjent
(18) Olav Hatlebrekke
(19) ukjent
(20) Sivert Storegjerde
(21) Sigmund Halle
(22) Karen Stokset Storegjerde
(23) Anna Storegjerde Tømmerdal
(24) ukjent
(25) ukjent
(26) ukjent
(27) Sara Skoge
(28) ukjent
(29) ukjent
(30) ukjent
(31) Oddny Hermansen
(32) Petra Halle
(33) Borghild Seljen
(34) Anna Strand
(35) Sverre Halle
(36) Signe Skoge
(37) Andreas Storegjerde
(38) Johan Storegjerde
(39) Petter B. Halle
(40) ukjent
(41) ukjent
Bildetekst:
Så langt eg kan sjå må dette vere frå gravferda til Oline Brudevik Halle i 1931. Ho budde på Indre Halle, bnr. 1. Gravfølgjet er oppstilt framfor stovehuset på dette bruket. Nærmast kista til høgre sit Olai Matias Halle og Rasmus Andreas Halle som båe var sønene til avdøde. Eg kjenner elles att fleire i gravfølgjet og kan gjerne namngi desse ved høve. Det finns fleire bilde i samlinga frå denne gravferda. I bakgrunnen ser vi stovehuset på bnr.3 der Serine Indresøvde Halle budde. (Informant: Aslak Storegjerde).

ID: SASf-001.7003 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Hallebygda, Halle Indre
Motiv: Gruppe, gravferd Årstal: 1931

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
15.07.2015 Aslak Storegjerde Så langt eg kan sjå må dette vere frå gravferda til Oline Brudevik Halle i 1931. Ho budde på Indre Halle bnr. 1. Gravfølgjet er oppstilt framfor stovehuset på dette bruket. Nærmast kista til høgre sit Olai Matias Halle og Rasmus Andreas Halle som båe var sønene til avdøde. Eg kjenner elles att fleire i gravfølgjet og kan gjerne namngi desse ved høve. Det finns fleire bilde i samlinga frå denne gravferda. I bakgrunnen ser vi stovehuset på bnr.3 der Serine Indresøvde Halle budde.