Bildetekst:
Konfirmantar Sande og Rovde 1916. Sokneprest O. B. Kvasnes. Tenestetid Sande og Rovde: 1914-1919. Bildet er tatt nedanfor Prestegarden.

Sjå også bilde nr 7362 der namneliste er innteken i teksta. Namn i personregisteret bør innskrivast i dette bildet då det synest betre enn 7362.

Dette bildet er nesten identisk med SASf-001.7362. Det bildet har iallfall svært omfattande namneliste. Identifiseringa er etter ei oversikt som far til Bjørg Sandanger (Åsmund Sætrevik på Hakallestranda) i si tid laga saman med Halvdan Holen m. fl. Ein kan sjølvsagt ikkje gi nokon garanti for at alt er rett! (Informant og bilde frå Bjørg Sandanger).

ID: SASf-001.6991 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes, Prestegarden
Motiv: Konfirmantar Sande og Rovde 1916 Årstal: 1916

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
28.01.2021 Rut Ristesund Siste gut påfremste rekke er RagnvaldLade. Andre rekke nr. 4 fra høgre er Ragnar Kronh Brekke