Bildetekst:
Konfirmantar Sande år ??

Kjenner att Inger Waage frå Haugsbygda, heilt til høgre,bak stolen. Ho var fødd i 1900. Informant Bodil Julie Søvre.

ID: SASf-001.6990 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes, Prestegarden
Motiv: Konfirmantar Sande ??? Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
16.10.2019 bodil julie søvre Kjenner att Inger Waage frå Haugsbygda, heilt til høgre,bak stolen. Ho var fød i 1900
28.10.2015 Olav Myklebust Konfirmanter Sande