Personer:
(1) Hans Eidheim
(2) Severin Haugen
(3) Ola Rovde
(4) Ukjend mann
(5) Sivert Storegjerde
(6) Emil Indresøvde
(7) Ukjend mann
(8) Petra Indresøvde
(9) Marta Indresøvde
(10) Elisa Indresøvde
(11) Sofie W Joys Aarseth
(12) Tora Storegjerde
(13) Berta Nygård?
(14) Anna Nygård Kobbenes (iflg. LME)
(15) Magda Olufine Gjerde
(16) Ingeborg Indresøvde
(17) Signe Haugen
(18) Lauritz Vasstrand
(19) Ukjend mann
(20) Einar Haugen
(21) Ukjend mann
(22) Ukjend mann
Bildetekst:

Songkoret "Ljom" på Larsnes.

Sjå elles Liv Margit Ertesvåg sine kommentarar til bildet!

ID: SASf-001.3457 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes, Hallebygda
Motiv: Songkor Tidsrom: 1910 - 1913

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
26.01.2016 Liv Margit Ertesvåg Årstalet må vere mellom 1910 - 1913: "Fru Aarseth var leiar for songkor den tid dei budde her." ho kom frå Bergen og heitte Sofie W. med etternamnet Joys før ho vart gift med presten Ivar Aarseth. Desse opplysningane finn ein s. 144 og 145 i Sandesoga II, under gard nr. 86, bnr.1 Prestegarden på Larsnes.
16.10.2015 Liv Margit Ertesvåg (17) Signe Haugen ?
09.10.2015 Liv Margit Ertesvåg Om ein samanliknar nr.15 med dama lengst til høgre i bilde nr. 6524, er det då (10) Magda Olufine Gjerde ? (bnr.4 Gjerdet, Sandesoga band II, s.155)
09.10.2015 Liv Margit Ertesvåg (14) Anna Nygård Kobbenes (jamfør bilde nr. 1297)
08.10.2015 Liv Margit Ertesvåg nr.13 kan kanskje vere Berta Nygård (jamfør bilde nr.3728 og 1320)