Bildetekst:

Frå Holmen mot Larsnes.
(Informant Bodil Julie Søvre)

20151128 - Storegjerdesamlinga, Arthur:
Bildet synest å vere teke eit stykke vest for Holmen.


ID: SASf-001.6948 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Larsnes, Holmen
Motiv: Båt Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
25.11.2015 bodil julie søvre Frå Holmen mot Larsnes