Bildetekst:

Iflg merkeregisteret for 1930 var M-19-A DS Rona på 81 fot med 105 HK dampmaskin. Eigar Nils Gamlem m.fl. Ålesund.

(Informant Kåre Myklebust)

ID: SASf-001.6900 Kommune: Ukjent
Distrikt: Ukjent
Stad: Ukjent
Motiv: Båt Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.05.2015 Kåre Myklebust Iflg merkeregisteret for 1930 var M-19-A DS Rona på 81 fot med 105 HK dampmaskin. Eigar Nils Gamlem m.fl. Ålesund..