Bildetekst:

Mjølkarane på Myklebust i Gursken

(Informant Olav Myklebust)

ID: SASf-001.6816 Kommune: Sande
Distrikt: Gursken
Stad: Myklebust
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.10.2015 Olav Myklebust Mjølkarane på Myklebust