Bildetekst:
Ei gruppe elevar og personale m.m. på jordbruksskulen på Eidså. Heilt bak til venstre står styrar Peter A. Vik med grå hatt. Broren hans, Magnus A. Vik, står heilt bak øvst på trappa og til høgre for han står Åsmund P. Vik, sonen til styraren. På benken framme sit Aasta A. Vik som nr. 2 frå venstre, og jenta nr. 4 er Berta A. Vik. Aasta og Berta var systrene til Peter og Magnus. Heilt til høgre bak benken står Karl Johan Nygård og til venstre for han står Lars Faleide. Dei to var lærarar ved skulen. Nokre av dei same personane er også avbilda på FAKf-100100.277459, sannsynlegvis på same dagen. (Informant: Jostein Nordvik)

ID: SASf-001.6811 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Motiv: Gruppe Tidsrom: 1922 - 1955