Personer:
(1) Frå venstre: Ukjend
(2) Sigrid Storegjerde (f. 1898) (g. Knotten)
(3) Ukjend
Bildetekst:
Dette bildet viser tre ukjende husmorskuleelevar fotograferte på trappa til styrarbustaden. Husmorskuleelevane hadde også syopplæring, så dei har mest sannsynleg på seg kjolar og bunad som er laga i løpet av skuletida. Vi veit ikkje når bildet er teke. På Eidså var det frå 1916/17 jordbruksskule og husmorskule framover til 1930-åra. (Informant: Jostein Nordvik).

Elevar ved husmorskulen på Eidså. I midten: Sigrid Storegjerde (g. Knotten), f. 1898. (Informant: Liv Margit Ertesvåg).

Sigrid Storegjerde var elev i 1923. Informant Liv Mari Torbjørnson.

ID: SASf-001.6746 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså, Husmorskulen, Jordbruksskulen
Motiv: Husmorskulen Eidså 1923 Årstal: 1923

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
22.08.2023 Liv Mari Torbjørnson Sigrid Storegjerde var elev i 1923.
21.08.2023 Liv Mari Torbjørnson Husmorskulen på Eidså i 1926. Sigrid Storegjerde var elev i 1926.
20.07.2015 Liv Margit Ertesvåg I midten: Sigrid Storegjerde (g. Knotten) f. 1898