Bildetekst:
Dette bildet er eit utsnitt av nr. 6601 og såleis noko uskarpt. (Informant. Arthur Vestnes).

ID: SASf-001.6601uts4 Kommune: Sande
Distrikt: Haugsholmen
Stad: Haugsholmen, Kletten
Motiv: Landskap, sildefiske, fiskebåtar Tidsrom: 1922 - 1944