Bildetekst:

Ungdomar frå Gursken.

Bildet heng truleg på Gamleskulen i Gursken med namn.

(Informant: Bodil Julie Søvre)

ID: SASf-001.6577 Kommune: Sande
Distrikt: Gursken
Stad: Gursken
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
24.11.2015 bodil julie søvre Ungdomar frå Gursken( Det heng truleg på Gamleskulen i Gursken med namn)