Bildetekst:
Det er Matias Nupen som sit lengst til høgre av dei tre karane øvst i berget. Til høgre for han igjen, heilt ut i bildekanten meiner eg vi ser Knut Nupen, ein av sønene til Matias.

Dama som sit bak fyren som halv-vegs ligg fremst, er Sigrid (f. Storegjerde) Knotten. Og det er mannen hennar, Arthur Knotten som står midt i flokken uten hatt.

(Informant Liv Margit Ertesvåg)

ID: SASf-001.6523 Kommune: Sande
Distrikt: Sandsøya?
Stad: Sandsøya. Dollsteinhola?
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
20.07.2015 Liv Margit Ertesvåg Det er Matias Nupen som sit lengst til høgre av dei tre karane øvst i berget. Til høgre for han igjen, heilt ut i bildekanten meiner eg vi ser Knut Nupen, ein av sønene til Matias. Dama som sit bak fyren som halv-vegs ligg fremst, er Sigrid (f. Storegjerde) Knotten. Og det er mannen hennar, Arthur Knotten som står midt i flokken uten hatt.