Bildetekst:
Frå Sarpen i Syvde, der elva skil Koppen og Brudevoll, og har grave ei djup kløft i berget. Dette bildet er teke på oppsida, Brudevollsida, der vatnet fossar ned i ein høl før det renn under brua og gjennom elvejylet mot Koppen og vidare heimover til sjøen. Her i Sarpen hadde Koppen si kvern, og nokre av Vike-gardane hadde også kvern her nedanfor brua. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.6521 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: Landskap Tidsrom: 1922 - 1944