Bildetekst:
Dette er frå Rønnestad bruksnummer 2 på Hakallestranda, Vanylven. Det eldre paret er Andreas Amundsson Oksavik, født 1849 og kone nr 2 Anne Serine Andersdotter Molvik, født 1860. Jenta er dattera deira, Borgny Amalia, født 1891.
Borgny reiste til USA i 1915. Andreas og Anne Serine reiste til USA i 1924.

ID: SASf-001.6520 Kommune: Vanylven
Distrikt: Hakallestranda
Stad: Rønnestad
Motiv: Portrett Tidsrom: 1922 - 1944

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
14.05.2015 Marte Storegjerde Dette er frå Rønnestad bruksnummer 2 på Hakallestranda, Vanylven. Det eldre paret er Andreas Amundsson Oksavik, født 1849 og kone nr 2 Anne Serine Andersdotter Molvik, født 1860. Jenta er dattera deira, Borgny Amalia, født 1891. Borgny reiste til USA i 1915. Andreas og Anne Serine reiste til USA i 1924.