Bildetekst:

Dette er Gjertrud Steinnes frå Larsnes.

(Informant: Marte Storegjerde)

ID: SASf-001.6514 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Motiv: Portrett Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
28.05.2015 Marte Storegjerde Dette er Gjertrud Steinnes frå Larsnes.