Bildetekst:
Guri Alme frå Ulsteinvik har funne nokre klassebilete som ho trur kan vere frå Ulstein. Dette gjeld bilete nr 6419, 6453, 6455, 6458 og 6495. Bileta er tatt ute og har same bakgrunn. Kan nokon sjå på desse og gi tilbakemelding om dette kan vere rett? Kan nokon av personane attkjennast? Send evt. brukarkommentar direkte til det einskilde bilete!

På grunn av motivet sin bakgrunn meiner ho at bilda er frå Ulstein. Den første skulen stod på Halsen, akkurat grensa mellom Ulsteinvik og Skeide/ Ulstein skulekretsar også i dag.

Nr. 6 i fremste rekkje er Katinka Ringstad (g. Krigsmann). Ho var fødd 1904 og utvandra til Amerika.
(Informant: Hilde-Gunn Ringstad).

ID: SASf-001.6495 Kommune: Ulstein
Distrikt: Ulsteinvik
Stad: Halsen
Motiv: Skuleklasse frå Halsen skule ved Osberget i Ulsteinvik Tidsrom: 1922 - 1944

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
11.02.2016 Hilde-Gunn Ringstad Nr. 6 i fremdte rekke er Katinka Ringstad(g. Krigsmann). Fødd 1904.Utvandra til Amerika.
21.09.2015 Åse Britt Bakke Osnes Guten på bakerste rekke nr. 9 frå venstre er min bestefar Johannes Oleson Bakke f. 1904.