Bildetekst:
Ei gruppe elevar og lærarar frå Husmorskulen på Eidså i Syvde. (Informant: Syvde sogelag).

ID: SASf-001.0642 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Motiv: Skuleklasse, gruppe, husmorskule, Reg: JNO Årstal: ukjent