Bildetekst:
Frå Indre Hareid.

Guanomølla til Teigene AS.

Dette må no vere før 1920, dersom Gudmundset-buda brann i 1920. Vi kan sjå den buda bak Flemsøy-buda. Vassrenna til Kraftverket på Mylnå er også inntakt her.

(Informant Johs J. Hareide)

Eg ser no at utvidingane på Nordnes(Joha E Hareide sitt anlegg på neset i bakgrunnen) i 1914 og 1915 ser ut til å vere føretekne, i alle fall 1914-utvidingane. Då er vel bildet teke mellom 1915 og 1920.
(Informant: Johs. Klungsøyr).

Bildet er mest truleg frå 1918. På eit anna bilde som viser området litt lengre til venstre, ser vi grunnmurane til butikken til K.L. Hareide som var oppført i 1918. Informant Svein Lidvar Brandal.

ID: SASf-001.6395 Kommune: Hareid
Distrikt: Hareid
Stad: Hareid
Motiv: Landskap Tidsrom: 1915 - 1920?

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
25.10.2019 Svein Lidvar Brandal Bildet er mest truleg frå 1918. På eit anna bilde som viser området litt lengre til vanstre, ser vi grunnmurane til butikken til K.L. Hareide som var oppført i 1918.
18.01.2016 Johs Klungsøyr Eg ser no at utvidingane på Nordnes(Joha E Hareide sitt anlegg på neset i bakgrunnen) i 1914 og 1915 ser ut til å vere føretekne, i alle fall 1914-utvidingane. Då er vel bildet teke mellom 1915 og 1920.
08.12.2015 Johs. J. Hareide Dette må no vere før 1920, dersom Gudmundset buda brann i 1920. Vi kan sjå den buda bak Flemsøybuda. Vassrenna til Kraftverket på Mylnå er også inntakt her.
21.11.2015 Johs Klungsøyr Indre Hareid. Guanomølla til Teigene a/s.
14.05.2015 Marte Storegjerde Frå Hareid, ca. 1930.