Personer:
(1) Oscar Dalen
(2) Jakob Bjørlykke
(3) Alfie Dalen Bjørlykke
(4) Sara Storegjerde Dalen
(5) Solveig Dalen
(6) Tora Storegjerde
(7) John Bjørlykke
(8) Per Bjartmar Rekdal
(9) Kjellaug Dalen Rekdal
Bildetekst:
Familiebilde Dalen.

Familebilde frå Dalen, Larsnes. Rad 1 frå venstre: Oscar Dalen, Jakob Bjørlykke, Alfie Dalen Bjørlykke, Sara Storegjerde Dalen. Rad 2 frå venstre: Solveig Dalen, Tora Storegjerde, John Bjørlykke, Per Bjartmar Rekdal, Kjellaug Dalen Rekdal. Bildet er tatt ca. 1939.

(Informant: Marte Storegjerde).

ID: SASf-001.6392 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Dalen
Motiv: Gruppe Årstal: Omkring 1939

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
14.05.2015 Marte Storegjerde Familebilde frå Dalen, Larsnes. Rad 1 frå venstre: Oscar Dalen, Jakob Bjørlykke, Alfie Dalen Bjørlykke, Sara Storegjerde Dalen. Rad 2 frå venstre: Solveig Dalen, Tora Storegjerde, John Bjørlykke, Per Bjartmar Rekdal, Kjellaug Dalen Rekdal. Bildet er tatt ca. 1939.