Bildetekst:
Konvoi av fiskebåtar? ved Ålesund

Sjå brukar kommentar frå Knut A. Brandal

Det fint ein del andre bilder frå same hendinga, men det er uklart i kva høve dette var.

ID: SASf-001.6329 Kommune: Alesund
Distrikt: Ålesund
Stad: Ålesund
Motiv: Landsakp Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
23.04.2015 Knut A. Brandal Eg "mistenker" at alle desse bileta med båtar i "konvoi" kan vere tekne etter frigjeringa; kanskje er det fiskebåtar som returnerer frå England? På dette biletet ser ein nemleg eit bunkerkompleks i midten av biletet. Det hadde vore kjekt å få eit eventuell stadfesting på dette! Bilete frå krigen samlar eg på (inkludert tyske befestningar); og dei er i sanning ikkje enkle å finne.