Bildetekst:
Ei gruppe husmorskuleelevar og lærar ved skulen på Eidså.

Fire av dei er også avbilda på FAKf-100100.277163. Førebels kjenner vi namnet berre på eleven Sara Otneim Bortne (nr. 2 frå høgre i andre rad), og handarbeidslæraren Johanne Heltne, som står heilt til venstre bak.

(Informantar: Thoralf Otneim og Jostein Nordvik).

Hallfrid Helland frå Sandsøya (f.1907) framme heilt til høgre.
Elles i same årskullet: Ella Kopperstad, Gudrun Sandnes og Gina.Jenny Skog. Opplysningane kjem frå minneboka til Hallfrid Helland hausten 1926, som dottera Kjellbjørg Svanfrid Haugen har. Informant Liv Mari Torbjørnson.

Husmorskulen på Eidså 1926
Truleg Aasta Sande, Volda som nr 5 i 2. rekkje. Ho gjekk der i 1926.
Informant Liv Mari Torbjørnson.

ID: SASf-001.6292 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså, husmorskulen
Motiv: Husmorskulen Eidså 1926 Årstal: 1926

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.08.2023 Liv Mari Torbjørnson Husmorskulen på Eidså 1926 Truleg Aasta Sande, Volda som nr 5 i 2. rekkje. Ho gjekk der i 1926
05.07.2023 Liv Mari Torbjørnson Hallfrid Helland frå Sandsøya (f.1907) framme heilt til høgre. Elles i same årskullet: Ella Kopperstad, Gudrun Sandnes og Gina.Jenny Skog. Opplysningane kjem frå minneboka til Hallfrid Helland hausten 1926, som dottera Kjellbjørg Svanfrid Haugen har.
04.07.2023 kjellbjørg Liljedal Haugen Hallfrid Helland frå Sandsøya framme til høgre.
23.04.2015 Knut A. Brandal Dette skal visst også vere frå landbruksskulen på Eidså (same bakgrunnen går att på mange bilete). Jf. Kåre Myklebust - eller be han stadfeste - for sikkerheits skuld!