Bildetekst:
Ei gruppe husmorskuleelevar og lærar ved skulen på Eidså.

Fire av dei er også avbilda på FAKf-100100.277163. Førebels kjenner vi namnet berre på eleven Sara Otneim Bortne (nr. 2 frå høgre i andre rad), og handarbeidslæraren Johanne Heltne, som står heilt til venstre bak.

(Informantar: Thoralf Otneim og Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.6292 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså, husmorskulen
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
23.04.2015 Knut A. Brandal Dette skal visst også vere frå landbruksskulen på Eidså (same bakgrunnen går att på mange bilete). Jf. Kåre Myklebust - eller be han stadfeste - for sikkerheits skuld!