ID: SASf-001.6208 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Portrett Årstal: ukjent