Bildetekst:
Dette er frå gravferda til Palmar Vågen(1906- 1938)
Nr 1 usikker 2 Mora Anne Berte(1863-1951) 3 far Ola Madson Vågen(1863-1940)

Rad 2 frå midten Marie Vågen Muren(rett framom omnen) , litt bak ,Borghild Sætre g.Vågen og Andreas Karlson Vågen, Gabriel Muren.

Er litt usikker på korleis eg skal nummerere her. Har bildet ute til identifisering av fleire.
(Informant Bodil Julie Søvre)

ID: SASf-001.6202 Kommune: Sande
Distrikt: Gursken
Stad: Vågen
Motiv: Gravferd Årstal: 1938

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
24.11.2015 bodil julie søvre Dette er frå gravferda til Palmar Vågen(1906- 1938) Nr 1 usikker 2 Mora Anne Berte(1863-1951) 3 far Ola Madson Vågen(1863-1940) Rad 2 frå midten Marie Vågen Muren(rett framom omnen) , litt bak ,Borghild Sætre g.Vågen og Andreas Karlson Vågen, Gabriel Muren. Er litt usikker på korleis eg skal nummerere her. Har bildet ute til identifisering av fleire.